Amakuru
15 novembre 2023

Abanyororo bamwe bamwe bagiye guhanishwa ibikorwa rusangi (Umuyobozi w’amabohero)

Hariho umugambi ugiye gushirwa mu ngiro wo gutezurira abanyororo bakurikiranwa ku vyaha bito bito mu ntumbero yo kugabanya ubwinshi bw’abanyororo bwibonekeza mu mabohero atandukanye y’igihugu. Bimenyeshwa na Pierre Claver Miburo, umuyobozi mukuru w’amabohero. Akamenyesha kandi ko leta ata co idakora ngo abanyororo bashobore gufungurirwa umunsi ku munsi.